Huzurevleri
    
İnsan yaşlı olduğuna karar verdiği gün yaşlanır. (Jean Anouilh)
ÖMÜR BOYU BAKIM

Tüzüğümüzün amir hükümleri kapsamında Derneğimiz tarafından ömür boyu bakım hizmeti de verilmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için ilgili taraflar arasında Ömür Boyu Bakma Sözleşmesi (ÖBBS) düzenlenmektedir. ÖBBS kısaca bir malın devri karşılığında bir kimsenin ölünceye kadar bakılmasını gerektiren bir sözleşme olup, söz konusu sözleşmeler 818 Sayılı Borçlar Kanununun, Kaydı Hayat ile İrat ve Ölünceye Kadar Bakma Akdi başlıklı Yirmi İkinci Babının, "Ölünceye Kadar Bakma Akdi" başlıklı 511. Maddesinde düzenlenmiştir.

"MADDE 511 - Kaydıhayat ile bakma mukavelesi, âkitlerden birinin diğerine ölünceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartiyle bir mamelek yahut bazı mallar temlikini iltizam etmesinden ibaret olan, bir akittir. Borçlu, alacaklı tarafından mirasçı nasbolunmuş ise bu akit hakkında miras mukavelesi hükümleri cereyan eder."

Bu kapsamda, Derneğimiz, kuruluşundan bugüne kadar toplam 15 kişi ile Ömür Boyu Bakma Sözleşmesi imzalamış ve bu yaşlıların bakımı ve gözetimi ömürlerinin sonuna kadar Derneğimiz tarafından sağlanmıştır. Söz konusu 15 kişiden 14'ü bizzat huzurevimizde ikamet etmiş, 1'inin bakımı da evinde yapılmıştır.

Konuya ilişkin detay bilgi aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Diğer belgeler:


 
© 2009 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet