Huzurevleri
    
Yirmi yaşında diğer insanların hakkımızdaki düşünceleri bizim için önemlidir, kırk yaşında buna aldırmayız, altmış yaşında diğer insanların hiç bizim hakkımızda düşünmediğini anlarız. (Anonim)
GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

Bağış, yardım ve diğer gönüllü etkinliklerinizin koordine edilebilmesi için lütfen öncelikle Derneğimizle iletişime geçiniz.

Gönüllülerin, Derneğimiz gibi fedakarlık ve iyilikseverlikten güç alan organizasyonlardaki yeri çok önemlidir. Bu kapsamda, Derneğimiz de gönüllü çalışmaya önem vermektedir. Henüz kayıtlı bir gönüllülük sistemimiz bulunmamakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerden biri de yalnız veya bakıma muhtaç yaşlıların bölgelerinde yaşayan gönüllüler aracılığıyla yoklanması ve ihtiyaçlarının giderilmesinin sağlanmasıdır.

Gönüllülerimizin bize en çok yararı dokunacağı alanlardan biri, Huzur Evimizde ikamet eden yaşlılarımızın düzenli olarak ziyaret edilmesidir. Bu noktada, ziyaretin düzenli olması önem arz etmektedir. Yaşlılarımızın, sadece belirli günlerde (anneler günü, babalar günü, bayramlar ve benzeri) yoğun olarak ziyaret edilmeleri ve diğer zamanlarda çok sık yoklanmamaları, onlarda bir yalnızlık duygusu uyandırmaktadır. Bu nedenle, yaşlılarımıza yapılacak ziyaretlerin düzenli olarak yapılması, (sık olması çok önemli değil) onlar açısından çok önemlidir.

Ziyaret dışında, Gönüllülerimiz, yıllardan beridir sürdürmekte olduğumuz atık kağıt toplama kampanyamıza, atık kağıtları kendileri toplayarak, apartman veya sitelerde toplanmasını organize ederek veya toplanmış atık kağıtları araçlarıyla Derneğimize ulaştırarak yardımcı olabilirler.  

Bunların dışında, Gönüllülerimiz, her zaman ihtiyacımız olan ayni ve nakdi yardımları toplayarak, çeşitli etkinlikler düzenleyerek, sponsor bularak, proje önerileri getirerek Derneğimize katkı sağlayabilirler.


 
© 2009 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet